El 7 d’abril de 2015 els treballadors i treballadores contractades, subcontractades i autònoms vinculats al servei tècnic de Telefònica-Movistar iniciaven una vaga indefinida per tot l’Estat Espanyol denunciant les seves condicions laborals, que va rebre el nom de “La revolta de les Escales”. A Catalunya, els treballadors i treballadores organitzades, conjuntament amb diversos moviments socials, impulsen la creació d’una caixa de resistència, amb l’objectiu de cobrir les necessitats més bàsiques i urgents de les persones en vaga, avalada per diferents col·lectius.

Un cop finalitzada la vaga, els i les vaguistes van crear la “asociación la Marea Azul”, on s’inicia un projecte “El Correscales” per poder retornar en clau col·lectiva el suport econòmic i la solidaritat rebuda, deixant un embrió que permetirecolzar futures Lluites Laborals i Populars, des d’un fons econòmic col·lectiu, autogestionat i d’ajuda mútua. El Correscales va ser una cursa de 800 quilòmetres, des de Bilbao fins a Barcelona i amb més de 80 corredores, on es va recaudar a través d’un micromecenatge 128.859 euros, amb aportacions de més de 360 persones i entitats co-finançadores. El Correscales, per allà on va passar, va ser un èxit de participació i solidaritat.Gràcies a El Correscales es van retornar els diners prestats, es va realitzar el documental cinematògrafic “La revolta de les escales”, i es va crear, amb un import inicial de 10.000 euros, el Fons de Lluites Laborals i Populars. El Fons de Lluites Laborals i Populars és un fons econòmic col·lectiu, autogestionat, autònom i d’ajuda mútua per a Lluites pels drets laborals i socials bàsics de persones en situació de precarietat i per la defensa d’unes condicions de vida dignes. A través del Fons de lluites laborals i populars, que es un sistema d’ajuda i retorn, recolzem lluites laborals i socials de col·lectius autogestionats en situació de precarietat que estiguin en mobilitzacions, vagues indefinides,… per la defensa d’unes condicions de vida digna i precisin de suport per a realitzar-la (per exemple, propaganda i agitació, advocats laboralistes,…)


• A quins col·lectius decidim recolzar a través del Fons?
El Fons de lluites laborals i populars per valorar i decidir recolzar un col·lectiu, comptem amb un consell consultiu, conformat per diferents col·lectius i persones implicades en l’acompanyament a “La revolta de les escales”, encarregat d’establir una relació de confiança i valorar la petició rebuda i les necessitats del col·lectiu en concret i la possible aportació del Fons per donar una empenta a la seva lluita. El consell consultiu també farà un seguiment del retorn dels diners, per no deixar el fons comú sense recursos.


• Com col·laborar per fer créixer el Fons de lluites laborals i populars?
El Fons de lluites laborals i populars es finança per mitjà de donacions econòmiques de persones físiques o jurídiques, que permeti la seva continuïtat en el temps, fent créixer els seus recursos econòmics per poder acompanyar més lluites col·lectives. Les aportacions econòmiques poden provenir de les organitzacions, plataformes, col·lectius, assemblees, casals o ateneus que a través de les seves activitats destinin part dels diners recollits als fons com, per exemple, una cafeta, xerrada, projecció anual per recollir i promoure el Fons. També poden provenir de persones individuals compromeses, que vulguin realitzar una aportació puntual o fer una aportació mensual o anual, així com també per les aportacions econòmiques solidàries de l’excedent de càrrecs públics. Les donacions s’aportaran a la Fundació Coop 57, qui acull el Fons i què és un instrument financer al servei de l’economia social i solidaria i que té com a objectiu contribuir a la lluita per la transformació social.

0

Donacions

0

Total recollit

El vostre nom

Els teus cognoms

El teu document d’identitat

La teva adreça

Municipi

El teu codi postal

El correu electrònic mai es farà públic

Indica’ns la quantitat a donar

Selecciona la casella si vols que la teva donació es faci pública en la llista de donacions. Només es mostraran el nom i els cognoms i la quantitat donada.

Per a poder realitzar la donació és necessari acceptar els termes legals

 • D’on neix el Fons de Lluites?

  El 7 d’abril de 2015 els treballadors i treballadores contractades, subcontractades i autònoms vinculats al servei tècnic de Telefònica-Movistar iniciaven una vaga indefinida per tot l’Estat Espanyol denunciant les seves condicions laborals, que va rebre el nom de “La Revolució de les Escales”. Els treballadors i treballadores s’organitzaren per crear una caixa de resistència amb l’objectiu de cobrir les seves necessitats bàsiques més urgents. Alguns moviments socials de Catalunya van avalar-la col·lectivament. Al juliol de 2015, es va constituir l’Associació Marea Azul, la qual va coordinar la mobilització social, per activar la solidaritat i promoure el suport mutu entre lluites laborals i persones en situació de precarietat laboral.

  El retorn del suport econòmic prestat pel teixit social no fou pensat en clau individual sinó col·lectiva, i es va organitzar el “Correscales”: una cursa de 800 quilòmetres, des de Bilbao fins a Barcelona, durant 80 dies i amb més de 80 corredores. El Correscales va ser un èxit de participació i solidaritat per allà on va passar. Es van aconseguir 128.859 euros amb més de 360 persones i entitats co-finançadores mitjançant la plataforma cooperativa Goteo.org. Gràcies al Correscales es van retornar els diners prestats, així com es va finançar un documental cinematogràfic i amb el remanent de la caixa de resistència (10.000 euros) es va decidir crear un nou fons econòmic col·lectiu, autogestionat, autònom i d’ajuda mútua per a lluites pels drets laborals bàsics de persones en situació de precarietat laboral i per la defensa d’unes condicions de vida dignes.

 • Què financia el fons de lluites laborals i com es decideixen les aportacions?

  •    vagues indefinides

  •    propaganda i agitació 

  •    advocats laboralistes


  A petició de la lluita laboral, es reuniria el consell consultiu del fons de lluites laborals per valorar les necessitats de la lluita concreta i quina aportació seria l’adequada per contribuïr a donar-li una empenta a la lluita en qüestió. Aquest consell consultiu haurà de consultar amb el moviment popular l’aprovació o no de l’aportació econòmica i alhora farà un seguiment del retorn per no deixar el fons comú sense recursos.

 • Com col·laborar?

  Aquest Fons es finança per mitjà de donacions econòmiques de persones físiques o jurídiques, amb l’objectiu de col·laborar en el seu desenvolupament. Les donacions s’aportaran a la Fundació Coop57, què és un instrument financer al servei de l’economia social i solidària i que té com a objectiu contribuir a la lluita per la transformació social. L’origen de les aportacions econòmiques poden provenir d’organitzacions, plataformes, col·lectius, assemblees, casals o ateneus que es comprometin a fer una activitat anual per a destinar els diners recollits al fons o per aportacions econòmiques solidàries de l’excedent de càrrecs públics. Les persones individuals compromeses també podran realitzar aportacions econòmiques a través del compte corrent habilitat en una caixa cooperativa. Les donacions econòmiques al Fons hauran de complir els criteris ètics de la Fundació Coop57, per la qual cosa els diners no poden provenir, per exemple, d’empreses que violin les normes de seguretat i salut en el treball, que realitzin expedients de reducció de plantilla injustificats, que utilitzin mà d’obra infantil o que vulnerin normes d’igualtat d’accés a llocs de treball o de conciliació de la vida personal i laboral.

 • Com contactar?

  fonsdelluites@coop57.coop
  I, físicament, a la seu del Coop57.
  Telèfon 93 268 29 49
  Carrer Premià, 15 | Barri de Sants | Barcelona